Efterårets arrangementer er aflyst pga Covid 19 - vi kommer stærkt igen til næste år