Hjertelig velkommen til Mohr´s hus – og velkommen til Bornholm

 

Det er vores private sommerhus, som kun lånes/lejes ud til familien og disses venner – vi håber i vil være med til at passe godt på det, vi skulle gerne have det i mange år.

El og vand afregnes separat efter måler
Baby seng kan lejes for kr.: 50,-
Sengetøj/håndklæder kan lejes for kr.: 115,- pr. person/ugen

 I skoleferien ankomst lørdag efter 14:00 og afrejse efterfølgende lørdag senest kl. 10:00
uden for skoleferien efter aftale

Huset ligger i et dejligt skovareal ved den lækreste sandstrand (børnevenlig og kun 275 meter fra huset) man går bare ud af grunden, følger vejen til v. og fortsætter lige ud af strandstien.

 

Det kan jo ske for enhver, at man kommer til at ødelægge noget. Skulle det ske for jer, så ring eller skriv til os med besked om hvad der er gået i stykker, så kan vi være behjælpelig med, hvad i skal gøre for at erstatte det ødelagte.

 

Skulle der være spørgsmål eller kommentarer til rengøringen, beder vi jer om at kontakte os straks efter ankomsten. (Se endvidere side 4 ”kontrol af huset”)

 

Vi håber i må få en rigtig god ferie på Bornholm og i dette hus – Bornholm er en fantastisk ø, lige fra de høje klipper i nord, til de flade sandstrande mod syd.

 

Med venlig hilsen

 

Alice og Erik Mohr

 

Telefon:

Erik         2320 1220

Alice     2839 1822

 

Mail:

Erik         erik@mohr.nu

Alice       alice@mohr.nu

 


NYTTIGE OPLYSNINGER

Ankomst:

Ved ankomsten til huset beds i aflæse hhv. El måleren og vandmåleren og noter de aflæste tal – pt. Afregnes der IKKE for vand, men kun el. (send en mail med tallene til en af os.)

Målerne finder i på skitsen herunder.

HFI relæ:

Man kan godt opleve at HFI relæet ved ankomst er udkoblet, hvilket resulterer i at der ikke er strøm i huset og heller ikke varmt vand *

Gå til sikrings boksen i udhuset og prøv at tilkoble relæet igen, er der fortsat ikke strøm, kontrolleres sikringerne - der skal være en lille rød prik i bunden af sikringerne – se billedet herunder.

Er der fortsat ikke strøm, gå ud og se på de øvrige huse – er der lys i vinduerne, bedes i kontakte os.

*Når der atter er strøm, er der som regel varmt vand igen efter ca 45 minutter.

 

 

 

Kontrol af huset:

 

Vi gør selv rent efter hvert besøg, men kan dog være forhindret i det, og nogen andre har gjort det for os – hvis i mod forventning, ved ankomsten observerer fejl og mangler, hvad enten det er rengøring, knuste ruder eller andet, beder vi jer kontakte os omgående.

 

Bemærk, at edderkopper/spindelvæv, døde insekter, øren tviste, myrer og lignede kan forekomme i huset, også kort tid efter at rengøringen er fortaget.

Dyrene hører til i den Bornholmske natur og kan ikke helt undgås – men ser i lange vandringer af myrer, må i godt lade os det vide.

 

 

Afrejse:

 Huset forlades (med mindre andet er aftalt) senest kl. 10:00 på afrejsedagen

Aflæs el og vandmåleren, og noter jer tallene – samt mail dem til en af os.

 

Kontroller at samtlige vinduer er lukkede og haspede, og at dørene er forsvarlig låst, gælder også udhus og annex.

 

I bedes lade HFI relæet være tændt (også selv om det måske var slukket da i kom) – HUSK ALTID – at slukke alle varmepaneler og tage stikkene ud af kontakterne.

 

Har i flyttet rundt på senge eller møbler, skal det sættes tilbage som da i kom.

 

Selv om der er obligatorisk rengøring, friholder det jer ikke for at rydde op: feje eller støvsuge gulvene, tømme brændeovnen for aske, tømme opvaskeren, fjerne tomme flasker, og komme husholdnings affald i posen ude ved vejen.

 

Skulle det ske at der kommer en plet på en seng eller et af møblerne, så begynd ikke at rumstere med det, med lad os lige få en melding om det, så skal vi nok tage hånd om det.

 

Køkken affald hældes ud i den sorte sæk ved vejen, det skal være i en plastpose, som er lukket, inden det smides i – I kan ikke forvente at sækken er tømt når i kommer, i sommerhusområderne tømmes der på Bornholm kun hver 14 dag. (Derfor er det ekstra vigtigt at i pakker det i plast poser inden det smides i sækken)

Sækken må ikke fyldes længere end til den stiplede linje – overholdes det ikke kan man risikere at skraldemændene ikke vil tage den med !

 

Alt pap og papir, tomme flasker uden pant m.m. skal afleveres ved enten en af de lokale super markeder, eller på genbrugspladsen i Nexø, hvor man i øvrigt også kan aflevere køkkenaffald, hvis man har meget af det.

 

Det er almindeligt at man efter en god ferie har meget forskelligt affald, tænk over det i god tid (senest dagen før afrejse) – så i ikke bliver trukket i depositummet, for bortskaffelse af affald.

 

Strøm:

Det er et ældre hus og mængden af strøm er begrænset, derfor er det kun muligt at have varme panelerne på trin ”750” watt, dette gælder naturligvis kun hvis ALLE paneler er i brug – men tæl selv op – der kan trækkes ca 2.800 watt –

Så kan i selv regne ud hvor mange paneler der skal køre på fyld gas……

 

Skulle strømmen forsvinde så se punktet ”HFI relæ” på side 3.

 

TV:

Der er tv, og man kan se kanalerne fra Danmarks radio

DR 1

DR 2

DR 3

Ramasjang

DR K

 

Tænd for fjernsynet og benyt derefter fjernbetjeningen til boxer boksen

(har man boxer kort, burde det kunne medbringes, men vi er ikke sikre)

 

Internet:

Der er pt ikke internet, men det forventes at komme i løbet af 2020

 

 

 

Hund:

Er velkommen, vi forventer naturligvis de opfører sig lige så pænt som dens mennesker J

MEN ….. overvej det nøje, skoven er fuld af rådyr, harer og katte i store mængder – vores egen hund bliver altid temmelig ”aktiv” når vi er der nede.

 

Og et par regler er der da også:

1.     Hunden må ikke være i møblerne og sengene (undtagen dens egen selvfølgelig J)

2.   Der skal støvsuges lidt ekstra inden afrejsen hvis det er hund der ”fælder”

3.   Hundes efterladenskaber skal fjernes fra grunden

 

Skader på huset/inventaret:

Uheld kan ske for os alle. Det vigtigste er, at i giver besked til os, så vi kan gøre noget ved sagen. Sæt aldrig en ødelagt genstand bagest i skabet eller under sengen, det vil være unfair for os og de næste der får lov at låne huset.

 

Hvis der sker skader på selve huset (gulve, vægge, døre, hårde hvidevarer o.lign.) bedes i anmelde det til jeres forsikringsselskab, og sende kopi af anmeldelsen til os.

 

Opdages der efter afrejsen skader eller mangler, vil disse blive udbedret for jeres regning.

 


Badeværelse:

Afløb: opstår der problemer med afløbet, kan i tage risten op og fjerne en evt. hårprop fra vandlåsen. Fjern hårproppen og kontroller om afløbet virker igen, prøv det samme hvis vandlåsen i håndvasken ikke løber ud.

 

Toilet: det er meget vigtigt at der ikke under nogen omstændigheder kommer bleer, hygiejnebind, vat o. Lign i toilettet, dels kan det lave forstoppelse i rørene, og dels er der ikke kloakeret i området, men septiktanke, som virker ved formuldning, hvilket ikke er muligt for ovennævnte artikler.

Skulle toilettet mod forventning stoppe, og kloakmester finder ovennævnte artikler i rørene, forbeholder vi os ret til at videre sende regningen.

 

Brusebad: i bedes venligst trække bruseforhænget ud, efter bad, så det hænger udstrakt og kan tørre – så undgår vi pletter og dårlig lugt.

Det vil også være dejligt hvis i ville tørre blandingsbatteriet af efter brug og bruge skraberen til lige at trække vandet af væge og gulv. Husk i øvrigt at trække i snoren til udsugningen inden i starter på badet, og lad den gerne køre efter.

 

Køkken:

Køleskabet skal efterlades rengjort, uden indhold – bortset herfra evt. øl/vanddåser – og døren lukket og strømmen tændt.

 

Opvasker: skal efterlades tømt på afrejsedagen., der er separat vejledning sidst i denne vejledning, omhandlende vasketider, programmer m.m.

Kører opvaskeren ikke så check venligst, om hanen i køkkenskabet er åben og om sikringerne/hfi relæet er i orden (se afsnittet om el på side 3)

 

Kaffemaskine/elkedel: afkalkes hvis nødvendigt med enten afkalkningsmiddel eller eddike.

 

Det kan ske for enhver, at et glas eller en tallerken tabes eller på anden måde går i stykker, det kan dog hurtigt blive et problem for de næste gæster, hvis i glemmer at informere os.

 

 

 

Brændeovnen:

Brænde til brændeovnen er ikke inkluderet i prisen på huset, brænde kan købes langs boder på landevejene og på tankstationer og byggemarkeder.

Der forefindes med mellemrum brænde i brændeskjulet bag huset, disse kan købes for 2 kr. stk, vi tæller ikke men regner med ærlighed med hensyn til forbrug og afregning.

 

PAS PÅ HÅNDTAGET TIL LÅGEN !!

 

Håndtaget til lågen skal tages hhv af og på, når ovnen er i brug, lad de ikke sidde på mens ovnen er i gang det bliver gloende, og kan medføre forbrændinger

 

Miljøstyrelsen har udarbejdet fire enkle råd om korrekt fyring:

1. Brug rent og tørt træ

Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg. Fyr aldrig med affald, reklamer, mælkekartoner, malet eller trykimprægneret træ.

2. Sørg for rigelig luft

For lidt luft giver sundhedsskadelige partikler i røgen. Tænd op med pindebrænde og sprittabletter, så ilden kan få godt fat, skru først ned for luften (skub askeskuffen helt ind) når flammerne bliver blålige.

3. Fyr lidt af gangen

Ilden skal have fat i brændslet, så temperaturen hurtigt bliver høj. Hver gang du lægger brænde ind, skal du skrue op for luften (trække askeskuffen lidt ud) til de mørkegule flammer er væk.

4.   Gå ud og check – røgen skal være næste usynlig.

Hvis der er for meget røg og det lugter grimt, har du sandsynligvis ikke lukket nok op for luften.

 

Husk i øvrigt at askeskuffen og ovnen skal være renset inden i forlader huset, aske skal lægges i zinkspanden uden for køkkendøren.

Bruger i huset forår og vinter – kan vi lave aftale om at i kan fyre til i rejser, så tømmer vi bagefter.

 

 

 

 

 

Udendørs:

Huset ligger på 2.500 kvm naturgrund, og der bliver ikke slået græs, endvidere kan det være svært at helt bestemme hvor skellet ligger, udvis venligst respekt for naboerne, ved ikke at lege eller opholde sig for tæt på deres huse.

 

Grillen bør bruges med omtanke, huset ligger tæt på nåleskov, som i tørre perioder kan være uhyrligt brandfarlige.

Det kan forekomme at udstedes midlertidigt forbud mod brug af grill, hold jer orienteret vi Bornholms radio (P4) eller på Tidende´s hjemmeside www.tiden.dk.

Grillen skal afleveres rengjort inden afrejsen – og vedrørende aske, så gælder samme regler som ved brændeovnen (side 8)

 

Alle havemøbler skal sættes ind i anexet ved afrejse, hynder til stolene bedes lagt i selve huset.

 

Til huset er der nogle cykler dels børne (junior)og dels voksne af ældre model, de er til fri afbenyttelse og bruges HELT PÅ EGET ANSVAR – der er IKKE cykelhjælme til rådighed, ligesom det ikke kan garanteres at de er lovlig stand med hensyn til lys og refelxer – de kører fint er som sagt ikke model 2020

De er forsynet med kodelås – koden er 2018. – der er cykelpumpe i skuret.

Cykler kan i øvrig lejes hos ”BOSS CYKLER” –